Categories: TOKOH ALKITAB

10 Nabi Palsu Di Alkitab

Artikel ini berisi tentang para nabi palsu di Alkitab.

Sedikitnya ada 10 nabi palsu di Alkitab, baik di Perjanjian Lama (PL) maupun di Perjanjian Baru (PB).

Nabi adalah mereka yang mendapat pesan dari Tuhan dan menyampaikannya kepada umatNya, baik secara lisan maupun tulisan.

Lewat pesan Tuhan tersebut nabi menghibur, menasihati, menguatkan, mengingatkan, menegur, bahkan menghukum umat Tuhan.

Namun cukup banyak juga nabi palsu di Alkitab, di tengah-tengah para nabi Tuhan yang benar.

Baca juga:  10 Nabi Terbesar Di Perjanjian Lama

Para nabi palsu di Alkitab ini bertindak layaknya nabi yang benar.

Mereka menganggap dirinya nabi yang diutus Tuhan, padahal tidak.

Mereka bernubuat padahal nubuatnya tidak berasal dari Tuhan, dan tidak pernah tergenapi.

Para nabi palsu di Alkitab juga sering berkonfrontasi dengan nabi-nabi Tuhan yang benar, bahkan menubuatkan kematian mereka.

Lewat Musa, Allah telah mengingatkan adanya para nabi palsu di Alkitab, yang mengangkat dirinya nabi serta bernubuat palsu.

Allah berkata kepada Musa bahwa jika nubuat seseorang tidak terlaksana maka itulah tandanya ia nabi palsu, dan dia pasti dihukum mati (Ulangan 18:20-22).

Baca juga:  10 Nabi Terbesar Di Perjanjian Baru

Demikian juga dengan Tuhan Yesus.

Ia mengingatkan murid-muridNya agar waspada terhadap para nabi palsu di Alkitab, yang akan muncul pada akhir zaman.

Tuhan Yesus berkata bahwa mereka dikenali dari buahnya, yakni dari ajaran dan cara hidupnya yang tidak sesuai dengan firman Tuhan (Matius 7:15-23).

Artikel kali ini akan membahas tentang 10 nabi palsu di Alkitab.

Mereka terdapat di Perjanjian Lama (PL) maupun di Perjanjian Baru (PB).

Para nabi palsu di Alkitab ini juga terdiri dari nabi palsu laki-laki dan nabi palsu/nabiah palsu perempuan.

Lalu, siapa sajakah 10 nabi palsu di Alkitab tersebut?

Berikut pembahasannya.

 

1. Zedekia Bin Kenaana

Nabi palsu di Alkitab yang pertama adalah Zedekia bin Kenaana.

Zedekia ini adalah salah satu dari 400 nabi palsu yang dipercayai oleh raja Israel utara, Ahab dan istrinya, Izebel.

Izebel adalah perempuan Sidon penyembah dewa Baal (1 Raja-raja 16:31).

Ia mendirikan penyembahan kepada dewa Baal di Israel, yang mengakibatkan Ahab, suaminya, serta umat Israel, meninggalkan Tuhan.

Zedekia bin Kenaana bernubuat bahwa raja Ahab akan mengalahkan bangsa Aram (1 Raja-raja 22:10-11).

Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Ahab tewas dalam pertempuran sesuai nubuat nabi Mikha (1 Raja-raja 22:1-40).

 

2. Pasyhur Bin Imer

Nabi palsu di Alkitab yang kedua adalah Pasyhur bin Imer.

Pasyhur bin Imer sebenarnya adalah seorang imam pada masa nabi Yeremia.

Namun Pasyhur ini dengan lancang bernubuat, seperti halnya para nabi.

Ketika nabi Yeremia menubuatkan bahwa orang Yehuda akan diserang oleh Nebukadnezar dan bahwa mereka akan dibuang ke Babel, maka Pasyhur menjadi marah.

Ia lalu memasung Yeremia.

Sebaliknya, ia menubuatkan yang baik-baik tentang Yehuda, kebalikan dari nubuat Yeremia.

Namun Yeremia menubuatkan bahwa Pasyhur akan diangkut ke Babel dan akan mati di sana (Yeremia 20:1-6).

 

3. Hananya Bin Azur

Nabi palsu di Alkitab yang ketiga adalah Hananya bin Azur.

Seperti halnya Pasyhur bin Imer, Hananya bin Azur juga adalah nabi palsu pada zaman Yeremia.

Hananya bin Azur dengan lantang berkata bahwa Tuhan akan mematahkan kuk Nebukadnezar, raja Babel, dalam dua tahun ke depan.

Hal ini bertentangan dengan nubuat nabi Yeremia bahwa bangsa Yehuda akan dibuang ke Babel selama 70 tahun.

Akibat nubuat palsu Hananya bin Azur ini, ia pun dinubuatkan oleh Yeremia akan mati pada tahun itu juga, yang benar-benar terjadi dua bulan kemudian (Yeremia 28:1-17).

 

4. Ahab Bin Kolaya

Nabi palsu di Alkitab yang keempat adalah Ahab bin Kolaya.

Ahab bin Kolaya juga adalah nabi palsu yang bernubuat pada zaman Yeremia.

Alkitab tidak menyebut secara spesifik isi nubuat Ahab bin Kolaya, tetapi yang jelas ia  bernubuat palsu kepada bangsa Yehuda.

Tuhan menghukum Ahab bin Kolaya melalui raja Nebukadnezar yang membunuhnya di pembuangan, Babel (Yeremia 29:21-23).

 

5. Zedekia Bin Maaseya

Nabi palsu di Alkitab yang kelima adalah Zedekia bin Maaseya.

Seperti halnya Ahab bin Kolaya, Zedekia bin Maaseya adalah nabi palsu yang bernubuat pada zaman Yeremia.

Zedekia bin Maaseya disebut secara bersamaan dengan Ahab bin Kolaya.

Jadi nubuat palsunya dan hukuman yang akan diterimanya juga sama seperti Ahab bin Kolaya.

Tuhan menghukum Zedekia bin Maaseya melalui raja Nebukadnezar yang membunuhnya di pembuangan, Babel (Yeremia 29:21-23).

 

Page: 1 2