Artikel ini berisi pokok-pokok ajaran Yesus menurut Alkitab, yang diajarkanNya ketika Ia hidup dan melayani di bumi. Semasa hidup dan melayani di bumi, Tuhan Yesus dikenal sebagai seorang