Di Alkitab, bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan, mempunyai banyak hari raya. Hari raya-hari raya tersebut diperingati secara khusyuk atau dirayakan dengan hati yang gembira untuk suatu tujuan